به سین خوش آمدید

سین : نام دیگر سیمرغ (الهه ی خرد در ایران باستان) ، مخفف کلمات سوال یادداشت و نقد

در سین! هدف  ايجاد يك فضاي مجازي - بصورت كاربردي و ساده- براي بیان عقاید، آزاد اندیشی و مناظره می باشد.

 مخاطبان ملزم می شوند در فضای عقلانی برای ادعای خود استدلال آورده و در این میان  تولید فکر و  قدرت تحلیل افزایش می یابد.این طرح به جمع بندی تجربیات علمی و عملی در زمینه موضوعات مورد نظر، پرداخته و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

هیئت موسس این سایت از ادوار جنبش دانشجویی می باشند که مدتهاست دغدغه ی ازاداندیشی دارند. خانمها زهرا احمدی (عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، زهرا اخوان(عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی) و سمیه چیتی (عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)

تامین هزینه های مالی این سایت تاکنون شخصی بوده و تنها طراحی سایت توسط عده ای از دوستان صورت پذیرفته است.

قصد ما ایجاد فضایی برای اندیشیدن و بستری برای توسعه و گسترش فرهنگ ازاداندیشی است ، تحمل شنیدن حرف مخالف و با کلماتی مناسب و منطقی پاسخ دادن.

ما فضای مجازی را انتخاب کردیم تا از محدودیت های فضای حقیقی در امان باشیم.

 

 نحوه ی فعالیت در این سایت

هر کدام از تصاویر حاوی سوال و بخشی از جدیدترین یادداشت در ذیل ان می باشد با کلیک بر روی هر سوال وارد صفحه ی یادداشت می شود که می توانید نوع پاسخگویی به ان سوال را انتخاب کنید و بخوانید و اگر تمایل داشتید می توانید خود با ثبت نام بسیار ساده در سایت همان پاسخگویی را داشته باشید.

مطلب نوشته شده بعد از ثبت برای مخاطبین عضو سایت نمایش داده می شود. و در صورت عدم مغایرت با قوانین مطبوعات تایید و برای همگان نمایش داده می شود.

یادداشتها توسط مخاطبین عضو قابلیت داوری دارند و داوری با معیارهای منطق می باشد و داوری های کسب شده بر روی یادداشت نمایش داده می شود ضمن انکه بر امتیاز نویسنده هم اثرگذار خواهد بود.

افراد عضو می توانند اعضای دیگر سایت را به مناظره دعوت نمایند و همچنین در صورت تمایل به مناظره ی حضوری می توانند درخواست مناظره ی حضوری بدهند همچنین می توانند درخواست میزگرد مصاحبه نیز بدهند یا انکه خود در قسمت میزگرد و مصاحبه وارد شوند و انرا تکمیل نمایند.

در قسمت دغدغه ی مخاطبین می توانند سوالاتی که لازم می دانند، طرح شود را مطرح کنند و در صورت کسب اراء لازم، جزء سوالاتی خواهد بود که برای یادداشت و مباحث دیگر بر روی سایت قرار داده می شود.