سین- چه تعداد از ما مرتکب مغالطۀ توسل به احساس نشده‌ایم؛ برای مثال، هنگامی که ناراحت هستیم و به همین علت به‌طرزی ناعادلانه یکدیگر را مقصر می‌دانیم، بهتر است که، قبل از تلاش برای هرگونه اظهارنظر، خود را آرام کنیم.

مفهوم مغالطه به مفهوم سوگیری بسیار نزدیک است. سوگیری نوعی تعصب است که، از قبل، مورد داوری شخص قرار گرفته است. سوگیری‌ها یا به‌واسطۀ ندانستن صرف یا به‌واسطه مغالطات اتخاذ شده‌اند. سوگیریْ تعبیری معوَج از حقایق است و شما به استدلال‌های بد نیاز دارید تا از چنین تلقی‌هایی حمایت کنید. 

یکی از رایج‌ترین انواع سوگیری‌ها سوگیری تأییدی است. به‌جای اینکه به‌دنبال اطلاعات بی‌طرفانه باشیم که ما را به‌حقیقت نزدیک‌تر کند، تمایل داریم اطلاعاتی را بیابیم یا تشخیص دهیم که ایده‌های ازپیش شکل‌گرفتۀ ما را تأیید کند. 

مثال: « هشدارهای مربوط به سلامتی را خوانده‌ام، اما عموی من سیگار می‌کشد و حالش هم خوب است. بنابراین سیگارکشیدن نباید بد باشد.» در این مورد، از مغالطۀ «تعمیم‌دادنِ شواهد پراکنده و محدود» استفاده می‌شود تا با یک یافتۀ کاملاً پذیرفته‌شدۀ علمی مقابله شود، یافته‌ای حاکی از اینکه سیگارکشیدن ممکن است به مرگ شما منجر شود.
 

 
نظرات
حداقل 50 حرف و حداکثر 200 حرف