seen1.ir
پنج شنبه 23 بهمن 1393 - 13:41
نام و نام خانوادگی:الهام موسی زاده
تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری
توضیحات:دانشجوی دانشگاه آزاد واحد پاکدشت
متن مصاحبه
الهام موسی زاده دانشجوی دانشگاه آزاد در پاسخ به سوال تا چه میزان از اول انقلاب بستر و فضای ازاداندیشی چه در رسانه های ملی چه در فضاهای دانشجویی به معنای حقیقی ان رشد کرده است؟
بیان کرد متاسفانه آن طور که انتظار می رود بستر آزاد اندیشی رشد نکرده است ،و این مطالبه به حق مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته و بعضاً در گذار از این سال ها، تحت الشعاع رفت و آمدهای سیاسی و تحولات اجتماعی مغفول واقع شده است.

موسی زاده بیان کرد فرآیند ها و ساختارها و چارچوب هایی که در جامعه حاکم است وبروکراسی حاکم بر نظام آموزشی و پژوهشی ما با فضای بحث آزاداندیشی همسو و همخوان نیست.
متاسفانه آنچه بیشتر بهاد داده می شود کمیت ظواهر و عناوین و اعتبارات ظاهری است، این را هم باید بدانند که اگر اندیشه های متناقض و گاه متعارض به منصه ظهور و عرضه نرسند و تضارب آرا شکل نگیرد ما رشد نخواهیم کرد و امثال حوادث88 باز هم تکرار خواهد شد.

در ادامه بیان کرد :اما در مورد رسانه ملی هم باید گفت این مهم به هیچ وجه مورد توجه رسانه ملی قرار نگرفته وفضای رسانه ملی درگیر سیاست زدگی وجناحی است

وهمچنین باید گفت رسانه های جمعی می توانند با آگاهی بخشی صحیح و نیز انعکاس نقاط قوت و ضعف به این امر مهم و کلیدی کمک جدی نمایند.
با تشکر از شما
کامنت | داوری | پسندیدن