سین- .سلسه نشست های عصر شک سایت سین  مسائل اجتماعی ؛دیدن یا ندیدن جنبش دانشجویی

ساعده سیما فعال سابق دانشجویی وعضو هیات مدیره اتاق زن ایران دانشجوی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران 

  وحید شیبانی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی  ودانشجوی دکترای علوم سیاسی،

 پارسا چمیل مسئول تحلیل وبررسی بسیج دانشگاه علوم سیاسی واحد تهران جنوب،

 اقای مرتضی کرمی دانشجوی حقوق علامه طباطبایی ومسئول سابق بسیج علامه، 

احسان سالاری دبیرسابق و عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت 

 در تاریخ چهارشنبه  17 اذر دانشگاه علامه طباطبایی  دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ساعت 14تا 16برگزار می شود