سین- باز غم وحادثه ایران را فرا گرفت ، جناح های مختلف در باطن احتمالا خوشحال که تور ماهیگیری خود را پهن کنند و در این میان شاید راحت تر به قدرت برسند  جان ومال و هستی مردم قربانی مسئولان نالایقی می شود که خود مردم به نوعی در همین بازی قدرت آنها را انتخاب می کنند ....
مملکت ما ایا رو ی خوش  پیشرفت را خواهد دید ...

اکثریت مسئولان ما مدیران ما دست اندرکاران کشور و..... در چارچوب جناح های مختلف بزرگ شده اند فرایندی همراه با سیاسی بازی؛  که در این مسیر انچه قربانی می شود شایسته سالاری و تخصص است.نه تعهدی به خدمت خود دارند نه تخصص وشایستگی ، قدرت مهمترین مولفه این بازی است ......

در حادثه پلاسکو و امثالهم، قبل وبعد حادثه عوامل مختلف وبسیاری دخیل است که هرگروهی سعی بر پررنگ  کردن قسمتی از ان می کند که بتواند با آن خود را توجیه کند و دیگری را مقصر جلوه دهد... اما غافل از سیستم فکری این سیستم که این حوادث را درست می کند .... وچه فکر غلط واشتباهی که فکر می کنیم با رفتن این مسئول از این جناح وتحویل دادن آن به ان جناح مشکلات ومسائل ما حل می شود ......

نشناختیم ریشه درد را .....

مشکلات کشور ما روز به روز پیچیده تر و حل آنها نیازمند تفکر بهتر است . موارد فراوانی وجود دارد که تلاش مدیران و مسئولان برای حل یک مشکل ، فقط باعث تسکین آن شده و پس از مدت کوتاهی ، وضعیت مانند قبل شده یا منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر و بدتر گردیده است. 

تمایل داریم مشکلات خود یا سیستم مورد مطالعه را به دیگران نسبت دهیم .به عنوان مثال در یک شرکت تولیدی واحد فروش ، واحد تولید را مقصر می داند : محصول تولیدی آنها کیفیت لازم را ندارد و الا ما فروش زیادی داشتیم . بخش تولید ، بخش مهندسی را مقصر می داند : آنها دست به آچار نیستند و طراحی های آنها ایراد دارد . بخش مهندسی از بازاریابی گله می کند : آنها مرتباً مشخصات محصول را تغییر می دهند ... وهمانطور این قصه ادامه دارد این نوع نگرش موجب می شود هیچ گاه نتوانیم اقدام به حل مسائل نماییم .

تمرکز بر خود وقایع یا حوادث ، یکی دیگر از موانع یادگیری و تفکر سیستمی است . ما زندگی را به صورت مجموعه ای از اتفاقات می دانیم و برای هر اتفاق نیز یک دلیل روشن و واضح ارائه می نماییم. ما معمولا عادت داریم فقط تغییرات ناگهانی محیط و سیستم را درک نماییم و از درک تغییرات تدریجی عاجزیم . نکته مهم این است که امروزه اصلی ترین تهدیدها که متوجه کشور ما است، نتیجه فرایندهای آرام و تدریجی هستند و نه وقایع ناگهانی...رسانه ها نیز به موضوع فوق دامن می زنند و تمرکز بر وقایع را ترویج می کنند.

در این حادثه می گویند مدام گفتیم گوش ندادند ...اری نباید هم گوش میدادند که شما برای مردم حکم چوپان دروغ گو را دارید که وقتی هم راست بگویید باور پذیر نیس.... و آن مالک هم به نوعی شبیه شماست چون در همین سیستم بزرگ وپرورش یافته است ....

پلاسکو و امثالهم چند روزی ایران را درگیر می کند و تمام می شود ... و باز قصه ما از آغاز به همان نحو ...

اوضاع فکر و اندیشه ما وخیم است و سیاسی بازی که به ان دامن می زند .......
 کاش کسی می آمد وبه ما یاد می داد....

زهرااحمدی تگ: حادثهپلاسکوجناح های مختلف تقکر سیتمی