مهم نیست چقدر خودتان را روشنفکر می دانید و یا چقدر این برچسب گذاشته شده  بر خودتان را باور دارید! مساله اینست که تا زمانی که نتوانید حرف مخالف خودتان را تحمل کنید و در مقابل ان استدلال بیاورید فقط ژست روشنفکری دارید!

سالهاست که افراد با شنیدن حرفی خلاف عقاید باورها و تفکراتشان انها را از لحاظ فیزیکی از خود دور میکنند یا خودشان را!
و اگر در مراحل بالاتر تحمل باشند به طرقی ان فرد را بایکوت می کنند انقدر شخصیتش را تخریب می کنند که دیگر صدایش و حرفش بی اهمیت شود و شنیده نشود.

و اگر باز هم بالاتر باشند انقدر حرفهای مختلف و شایعات، حاشیه ها ایجاد میکنند که اهمیت صحبت ان به نظر کمرنگ بیاید!
و اگر باز هم بالاتر با بها دادن به افراد تملق گو و تایید کننده، افراد مخالف نظر را به سکوت وا می دارند و هزینه ی حرف زدن را از این طریق بالا می برند.
تا زمانی که تحمل حرف مخالف را به عنوان فرهنگ عمومی نپذیریم و برای هوراهای موافق تفکر خود هورا می کشیم و برای هو شدن تفکر مخالف خوشحال شویم جولان بیشتری برای اهالی قدرت فراهم می کنیم تا از این هوراها و هووها برای خود ردایی بدوزند!

بشنویم و به جای رفتارهایی که بیانگر تفکر حذفی است استدلال بیاوریم!

سمیه چیتیتگ: تضارب اراءتحمل مخالفگفتگورواداری

به اشتراک بگذارید :

فرستاده شده در گروه: فرهنگ انقلاب و مردم   زمان ارسال: چهارشنبه 15 آذر 1396 - 22:01