سین

 انجمن اسلامی دانشگاه یزد مناظره سیاسی پیرامون کاندیدها وجریانات سیاسی فعال در انتخابات کشور و یزد با حضور دکتر رضا جلالی مشاورسیاسی دولت خاتمی و دکتر محمدرضا باقرزاده نماینده شورای اصول گرایان برگزار می کند.

زمان: سه شنبه، چهارم اسفندماه، ساعت: ۲۰

مکان: سالن شهید منتظر قائم

سینبه اشتراک بگذارید :

فرستاده شده در گروه: جمهوری و ساختار نظام   زمان ارسال: دوشنبه 03 اسفند 1394 - 19:11