سوال یادداشت نقد - مواجه نقادانه با فیلم درمان قطعی دیابت با طب سنتی (http://www.aparat.com/v/EcC4A)