azadi
شنبه 11 مهر 1394 - 15:51
مدت زمان جواب دادن هر راند: 5 ساعت
مدت زمان ثبت داوری، نظرو پسندیدن هر راند: 5 روز
تعداد راند: 6
 nazari